Aap ke qurb se pehle mujhe maloom na tha,
Zindagi itni dil-awaiz bhi ho sakti hai..